Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.amia.by//handle/docs/7342
Title: Пытанні гісторыі дзяржавы і права Беларусі ў працах выкладчыкаў Віленскага ўніверсітэта
Authors: Вішнеўскі, А. Ф.
Вішнеўская, І. У.
Keywords: Беларусь
асветнікі
вучоныя
мысліцелі
гісторыя дзяржавы і права
Вялікае Княства Літоўскае
юрыдычная адукацыя
юрыдычныя навукі
Даніловіч І. М.
Даніловіч Ігнат Мікалаевіч
І. Лялевель
І. М. Даніловіч
Іаахім Лялевель
Ігнат Мікалаевіч Даніловіч
Лялевель 1786–1861
Лялевель Іаахім
Ю. Ярашэвіч
Юзэф Ярашэвіч
Ярашэвіч Ю.
Ярашэвіч Юзэф
Великое княжество Литовское
Данилович И. Н.
Данилович Игнат Николаевич
И. Н. Данилович
Игнат Николаевич Данилович
И. Лелевель
Иоахим Лелевель
Лелевель И.
Лелевель Иоахим
Ю. Б. Ярошевич
Юзеф Бенедиктович Ярошевич
Ярошевич Ю. Б.
Ярошевич Юзеф Бенедиктович
юридические науки
юридическое образование
история государства и права
мыслители
просветители
ученые
Issue Date: 27-Oct-2016
Publisher: Академия МВД Республики Беларусь
Description: Вішнеўскі, А. Ф. Пытанні гісторыі дзяржавы і права Беларусі ў працах выкладчыкаў Віленскага ўніверсітэта / А. Ф. Вішнеўскі, І. У. Вішнеўская // Актуальные проблемы юридического образования : междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 27 окт. 2016 г.) : тез. докл. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. М-ва внутр. дел. Респ. Беларусь ; редкол.: А. В. Башан (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – С. 52–56.
URI: http://elib.amia.by//handle/docs/7342
Appears in Collections:Актуальные проблемы юридического образования (Минск, 27 октября 2016 г.)
Научные издания по профилю кафедры теории и истории государства и права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aktual-nyieproblemyiyuridobrazovaniya_2016-52.pdf151.25 kBAdobe PDF View


Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.