Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.amia.by//handle/docs/1403
Title: Віленскі ўнівесітэт і развіццё юрыдычнай навукі і адукацыі ў Беларусі (ХVІІ – ХІХ стст.)
Authors: Вішнеўская, І. У.
Keywords: юридическое образование
юрыдычная адукацыя
юридические науки
юрыдычныя навукі
история
гісторыя
ВНУ
вузы
Issue Date: 23-Feb-2012
Publisher: Академия МВД
Abstract: Аналізуюцца асноўныя этапы развіцця юрыдычнай навукі і адукацыі на тэрыторыі Беларусі, якія звязаны з дзейнасцю Віленскага ўніверсітэта. Разглядаюцца найбольш значныя труды вучоных універсітэта XVII – першай трэці XIX ст., якія ўплывалі на фарміраванне і развіццё айчыннай і еўрапейскай юрыдычная навукі. = In article the basic stages of development of the jurisprudence and the education on the territory of Belarus connected with the activity of the University of Vilno are analyzed. The most significant works of scientists of the University of the XVII – the first thirds of the XIX centuries which influenced the formation and development of the jurisprudence of our country and the European jurisprudence are considered.
Description: Вішнеўская, І. У. Віленскі ўнівесітэт і развіццё юрыдычнай навукі і адукацыі ў Беларусі (ХVІІ – ХІХ стст.) / І. У. Вішнеўская // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2012. - № 1. - С. 133 - 137
URI: http://elib.amia.by//handle/docs/1403
Appears in Collections:Вестник Академии МВД (№1, 2012 г.)
Научные издания по профилю кафедры психологии и педагогики
Научные издания по профилю кафедры теории и истории государства и права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133_2012_1.pdf141.78 kBAdobe PDF View


Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.